Αθήνα 26.1.2016

Την Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2016, πραγματοποιήσαμε στο Alba Graduate Business School, σεμινάριο με θέμα τη “Διαχείριση Εθελοντών”, για τους ανθρώπους των Μη Κυβερνητικών/Κερδοσκοπικών Οργανώσεων στην Αθήνα. Εισηγητής του σεμιναρίου ήταν ο Γεράσιμος Κουβαράς, Διευθυντής της Action Aid.

Οι 41 συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να μάθουν πώς να σχεδιάσουν σε 13 βήματα το εθελοντικό πρόγραμμα του οργανισμού τους, αλλά και πώς να προσελκύσουν, επιλέξουν και κυρίως διατηρήσουν τους εθελοντές τους.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως EEA Grants. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη.

6

8

11

14