ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Η ομάδα του Volunteer4Greece συμμετέχει σε διάφορες εκδηλώσεις, οι οποίες στόχο έχουν να προάγουν την έννοια του εθελοντισμού τόσο στο ευρύ κοινό όσο και σε συγκεκριμένες ομάδες του κοινού, όπως οι εταιρείες.

Με τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις σχετικές με τον εθελοντισμό, δίνεται η δυνατότητα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης ολοένα και μεγαλύτερου αριθμού ατόμων, με σκοπό τη συμβολή του Volunteer4Greece στο έργο των ΜΚΟ της χώρας μας, και την υποστήριξη όλων όσων επιθυμούν να εργαστούν εθελοντικά για αυτούς, ως ενεργοί πολίτες.