Εταιρικά εθελοντικά προγράμματα

Το Volunteer4Greece γεφυρώνει τις ανάγκες των ΜΚΟ με την εταιρική προσφορά.   

Η υλοποίηση Εταιρικών Εθελοντικών Προγραμμάτων, αποτελεί τον τρίτο πυλώνα δράσης της οργάνωσής μας. Προάγοντας και υποστηρίζοντας καθ’ όλη τη διάρκεια μίας συνεργασίας, τη συνέργεια μεταξύ του εταιρικού κόσμου και των ΜΚΟ, έχουμε θέσει ως βασικό στόχο να συνδέσουμε τους εργαζόμενους των ιδιωτικών εταιρειών μέσω της συμμετοχής τους ως εθελοντές, με τις ανάγκες των ΜΚΟ.

Η συμμετοχή αυτή έχει τρεις μορφές :

  1. Συμμετοχή των εργαζομένων ως εθελοντές στις δράσεις των ΜΚΟ.
  2. Συμμετοχή των εργαζομένων ως εθελοντές σε συγκεκριμένες ανάγκες των ΜΚΟ, αξιοποιώντας συγκεκριμένες δεξιότητες των εργαζομένων-εθελοντών.
  3. Συμμετοχή των εργαζομένων ως εθελοντές μέσω της προσφοράς τους στην συλλογή συγκεκριμένων ειδών (συλλογή τροφίμων, ρούχων, φαρμάκων) που έχει ανάγκη ένας ΜΚΟ.

To Volunteer4Greece προσφέρει την υποστήριξή του σε όλα τα στάδια εξέλιξης της συνεργασίας μεταξύ ΜΚΟ και ιδιωτικής εταιρείας, για την υλοποίηση ενός πρόγραμματος καλής πρακτικής και αμοιβαίου οφέλους.

Ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε; Επικοινωνήστε μαζί μας!