Η MICROSOFT για τους πρόσφυγες

Τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, δεκατέσσερα (14) εργαζόμενοι από την ομάδα της Microsoft Ελλάδας, μαζί με την ομάδα του Volunteer4Greece, κατένειμαν και έδωσαν ρούχα στους φιλοξενούμενους πρόσφυγες στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου.

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη της εταιρείας έγινε πράξη για τους πρόσφυγες, με τον συντονισμό και τη συνεργασία από την ομάδα του Volunteer4Greece, στην προσπάθεια να ανταποκριθούμε όλοι στις τρέχουσες κοινωνικές συνθήκες, και να αναπτύσσουμε αποτελεσματικές δράσεις που φέρνουν κοντά τους ιδιωτικούς φορείς με τους οργανισμούς της Κοινωνίας των Πολιτών.

Στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου, υπεύθυνος φορέας για την υποστήριξη των προσφύγων είναι το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, που συντονίζει και καθοδηγεί τους εθελοντές, με στόχο τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας του έργου και της προσφοράς τους!

Το Volunteer4Greece χτίζει γέφυρες προσφοράς και συνεργασία ς, μεταξύ των ΜΚΟ και του εταιρικού κόσμου!

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως EEA Grants. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

received_1697085037190334

New Image5

New Image10

New Image9

New Image6 New Image1

New Image8

 

received_1697084993857005