Θεσσαλονίκη 8.2.2016

Τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2016, πραγματοποιήσαμε στο The American College of Thessaloniki (ACT), σεμινάριο με θέμα τη “Διαχείριση Εθελοντών”, για τους ανθρώπους των Μη Κυβερνητικών/Κερδοσκοπικών Οργανώσεων στη Θεσσαλονίκη. Εισηγητής του σεμιναρίου ήταν ο Γεράσιμος Κουβαράς, Διευθυντής της Action Aid.

Οι 38 συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να μάθουν πώς να εφαρμόσουν ένα αποδοτικό εθελοντικό πρόγραμμα για τον οργανισμό τους, αλλά και πώς να προσελκύσουν, επιλέξουν και κυρίως διατηρήσουν τους εθελοντές.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως EEA Grants. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη.

 

2

3

7

8

9

11

14

15

22

27

29

30

31