Θεσσαλονίκη 9.2.2016

Στις 9 Φεβρουαρίου 2016, άνθρωποι των ΜΚΟ από τη Θεσσαλονίκη, έμαθαν πολλά για το πώς να σχεδιάσουν και υλοποιήσουν μία crowdfunding εκστρατεία!
Το 4ωρο σεμινάριο πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα που μας παραχώρησε το The American College of Thessaloniki και ήταν μία πρόσθετη πρωτοβουλία του οργανισμού μας και του εισηγητή Δρ Σωτήρη Πετρόπουλου. Στο σεμινάριο συμμετείχαν 26 εκπρόσωποι ΜΚΟ της Βόρειας Ελλάδας.

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια πραγματοποιούνται στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενου έργου, από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία, μέσω του Προγράμματος “Είμαστε όλοι Πολίτες“, το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως EEA Grants Greece. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη.

5

10

11

14

15

16

18

19

20

22