Φέραμε κοντά εταιρείες και ΜΚΟ και το 2016!

Δημιουργήσαμε και άλλα ζεύγη!
Στον πολυχώρο Ρομάντζο, οι εργαζόμενοι έφτιαξαν 89 kits για τα παιδιά των προσφύγων που φιλοξενούνται σε δομές στην πρωτεύουσα, στα γραφεία της οργάνωσης Emfasis , εργαζόμενοι στην εταιρεία General Mills έφτιαξαν περισσότερα από 200 kits με ρουχισμό και είδη ατομικής υγιεινής για τους πρόσφυγες τα οποία στη συνέχεια διανεμήθηκαν από την οργάνωση στις δομές φιλοξενίας στο Ελληνικό και στον Πειραιά, ενώ εργαζόμενοι και σπουδαστές στο Deree-The American College of Greece εργάστηκαν για την περιποίηση του περιβάλλοντος χώρου της Κοινωνικής Μέριμνας Μοσχάτου!
Οι φωτογραφίες μιλούν από μόνες τους για τα αποτελέσματα, τον ενθουσιασμό και την επιτυχή σύμπραξη μεταξύ του εταιρικού κόσμου και των οργανώσεων!
Το Volunteer4Greece φέρνει κοντά όλα τα ενεργά μέλη της κοινωνίας και θα συνεχίσει να το κάνει με τη GloVo-Global Volunteers Platform, ως βασική δραστηριότητα της ethelon!

5

6

9

4

6

8