ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Η ΜΚΟ-φιλανθρωπική οργάνωση “Φαρμακοποιοί του Κόσμου” ιδρύθηκε το 1996 στην Αθήνα από μια ομάδα 24 Ελλήνων Φαρμακοποιών.

Βασικοί στόχοι των Φαρμακοποιών του Κόσμου είναι η συλλογή, συγκέντρωση κι έλεγχος φαρμάκων και παραφαρμακευτικού υλικού και η προώθησή του εντός κι εκτός της χώρας, η αCaptureντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων ευπαθών ομάδων με βοήθεια από άλλους φορείς κι οργανώσεις, η κινητοποίηση κι εκπαίδευση  φαρμακοποιών και άλλων υγειονομικών (και μη) της χώρας μας για προσφορά ανθρωπιστικού έργου. Διοργανώνονται επίσης συμβουλευτικά σεμινάρια κι ημερίδες για θέματα υγείας. Πέραν αυτών, παρέχεται φαρμακευτική βοήθεια και σε άλλες ΜΚΟ της χώρας, σε Κοινωνικά Φαρμακεία, απόρους, αλλά κι οργανώνονται ανθρωπιστικές αποστολές προς το εξωτερικό.

Πρόεδρος της είναι κος Σπύρος Σερεμίδης και τα γραφεία της οργάνωσης βρίσκονται στην Χαλκοκονδύλη 1, στην Αθήνα.

Η παρουσία των εθελοντών στους “Φαρμακοποιούς του Κόσμου” έχει ιδιαίτερη σημασία.  Δεν είναι απαραίτητο κάποιος να έχει ήδη γνώσεις πάνω στα φάρμακα,  καθώς μπορεί να βοηθήσει στην διαλογή και την οργάνωση των φαρμάκων και στην διοχέτευσή τους προς τους οργανισμούς που τα χρειάζονται. Η βοήθεια ασφαλώς δεν περιορίζεται  σε τέτοιες δραστηριότητες, όσο και σε οτιδήποτε μπορεί να βοηθήσει στην βέλτιστη προώθηση των συλλεγμένων φαρμάκων σε όσους τα χρειάζονται – από γραμματειακή υποστήριξη έως και τεχνική. Το βασικότερο είναι ότι δεν χρειάζεται κάποιος να είναι φαρμακοποιός για να βοηθήσει.

Οι Φαρμακοποιοί του Κόσμου, μέσα στην κρίση που μαστίζει την χώρα, δείχνουν την βοήθεια τους, έχοντας δημιουργήσει το πρώτο Κοινωνικό Φαρμακείο στην Αθήνα, το 2008, ενώ παράλληλα δίνεται μεγαλύτερη προτεραιότητα, έκτοτε,  σε αποστολές φαρμάκων εντός της χώρας. Οι περιστάσεις βοηθούν στο να υπάρξει μεγαλύτερη αλληλεγγύη και έτσι αυξάνεται η ανάγκη για εθελοντική βοήθεια.

Η πληρότητα και χαρά της έμπρακτης συνεισφοράς προς τους συνανθρώπους εντός της χώρας, αλλά και με τις αποστολές στο εξωτερικό, είναι η ανταμοιβή για τους εθελοντές στους Φαρμακοποιούς του Κόσμου, οι οποίοι βοηθούν με οποιοδήποτε τρόπο για την καλύτερη φαρμακευτική παροχή όσων χρειάζονται βοήθεια                                                                                .Capture2

Επιμέλεια:

Μαρινίκη Μιχαλοπούλου

Ευαγγελία Βλάχου

Μιλέτση Ευτυχία

Κωνσταντίνος Ρόγκας

Κατερίνα Σιτζάνη

Παναγιώτης Φιλιπαίος

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s