ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

Εθελοντική δράση- «το Εργαστήρι ( σύλλογος γονέων, κηδεμόνων και φίλων ατόμων με ειδικές ανάγκες)»

 «Το Εργαστήρι» ( σύλλογος γονέων, κηδεμόνων και φίλων ατόμων με ειδικές ανάγκες), ιδρύθηκε το 1978, με σκοπό να δώσει μια ευκαιρία ζωής στα άτομα αυτά, τα οποία δεν ήταν ακόμα έτοιμη να υποδεχτεί η κοινωνία», μας είπε ο κ. Αντώνης, ο οποίος μετρά εννιά μήνες εθελοντικής  προσφοράς στον οργανισμό. «Το Διοικητικό Συμβούλιο του οργανισμού αποτελείται αποκλειστικά από γονείς ατόμων με νοητική υστέρηση. Πρόκειται για μια ζεστή συντροφιά, που με την συμβολή πολλών εθελοντών καθώς και του ειδικά καταρτισμένου προσωπικού, παρέχει φροντίδα και υποστήριξη στα άτομα με νοητική υστέρηση καθώς και στις οικογένειές τους».«Άμεσος στόχος της οργάνωσης ήταν η ίδρυση στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης για τα άτομα με νοητική υστέρηση, τα οποία θα λαμβάνουν την απαραίτητη υποστήριξη σε όλη την διάρκεια της ζωής τους, όταν δυστυχώς εκλείψει η γονεΪκή φροντίδα» μας πληροφορεί ο κ. Αντώνης. εε«Το Εργαστήρι» λοιπόν, με την σημαντικότατη συνδρομή διαφόρων χορηγών, προχώρησε στην κατασκευή και λειτουργία τριών στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης, οι οποίες πληρούν όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές για την δημιουργία ενός κατάλληλου περιβάλλοντος για τους διαμένοντες. «Καθοριστικότατη για την στήριξη του έργου αυτού, είναι η συμβολή ενός σημαντικού αριθμού εθελοντών, οι οποίοι συμπαραστέκονται και φροντίζουν ανιδιοτελώς ανθρώπους με αναπηρίες» συμπληρώνει ο κ. Αντώνης, ο οποίος όντας εθελοντής, γνωρίζει πόσο σημαντική είναι η προσπάθεια που καταβάλλουν.

« Οι εθελοντές είναι αυτοί που δίνουν ζωή στο Εργαστήρι» μας λέει ο κ. Αντώνης, «χωρίς την σημαντικότατη βοήθειά τους, τα αποτελέσματα αναμφίβολα δεν θα ήταν τα ίδια. Η ανθρώπινη, ανιδιοτελής, συλλογική δράση, είναι αυτή που προσδίδει δύναμη στις πιο ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες».

Σύμφωνα με τον κ. Αντώνη, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει να πληρεί κάποιος για να γίνει εθελοντής «στο Εργαστήρι». Αρκεί να διαθέτει μεγάλο ψυχικό απόθεμα και αλτρουΪστική διάθεση για προσφορά σε ανθρώπους που πραγματικά το έχουν ανάγκη. ω«Εάν κάποιος διαθέτει αυτές τις πρώτες, αγνές, ψυχικές ύλες, τότε σίγουρα θα αναπτύξει μία εθελοντική δράση, η οποία θα συμβάλλει στην βελτίωση ολόκληρης της κοινωνίας» μας λέει.

 

«Στο Εργαστήρι» οι εθελοντές, ανάλογα με την εμπειρία και την εκπαίδευση τους, αναλαμβάνουν και τις ανάλογες θέσεις απασχόλησης. Οι θέσεις αυτές πολλές φορές διαφοροποιούνται ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες και τις απαιτήσεις των διάφορων συνθηκών. Η διάρκεια προσφοράς των εθελοντών ποικίλει, καθώς υπάρχουν εθελοντές που μετρούν τρία, τέσσερα ή και παραπάνω χρόνια προσφοράς στον οργανισμό, ενώ άλλοι μερικούς μόνο μήνες. Ο κ. Αντώνης τονίζει πως «δεν έχει ιδιαίτερη σημασία η χρονική περίοδος που ένας εθελοντής παραμένει στον οργανισμό, αλλά η ποιότητα της προσφοράς του».

«Οι εθελοντές που αφιερώνουν τον χρόνο τους αλλά κατά κύριο λόγο την καρδιά τους και ένα κομμάτι του εαυτού τους», υποστηρίζει ο κ. Αντώνης, «το κάνουν γιατί γνωρίζουν την ανάγκη των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων για φροντίδα και υποστήριξη.  Νιώθουμε την ανάγκη  να ευαισθητοποιήσουμε και την υπόλοιπη κοινωνία απέναντι στο ζήτημα των ατόμων με νοητική υστέρηση, η οποία πολλές φορές δυστυχώς, είναι πιο ανάπηρη από τα άτομα αυτά».

Σύμφωνα με τον κύριο Αντώνη, τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον των ανθρώπων για εθελοντική εργασία είναι αρκετά έντονο. δ

«Όλο και περισσότεροι άνθρωποι, ευτυχώς, αισθάνονται την ανάγκη να συμβάλλουν στη βελτίωση της κοινωνίας. Οι εθελοντές αναταποκρίνονται στο κάλεσμα για ανιδιοτελή προσφορά, βοηθώντας έτσι ανθρώπους με νοητική υστέρηση να σταθούν στα πόδια τους και να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία» μας είπε.

Τέλος, σύμφωνα με τον κύριο Αντώνη, τα οφέλη που αποκομούν οι εθελοντές από την εργασία στο «Εργαστήρι»  αλλά και από τον εθελοντισμό γενικότερα, δεν είναι σε καμία περίπτωση υλικά. Αντ’ αυτού, οι εθελοντές εισπράττουν ικανοποίηση, ψυχική γαλήνη, χαρά, ευτυχία και επιτυγχάνουν μια ευάρεστη ψυχική και πνευματική κατάσταση.

«Η συναναστροφή με ανθρώπους με νοητική υστέρηση, αποτελεί μια μοναδική εμπειρία  και επιφυλάσσει εκπλήξεις και μαθήματα ζωής για τους εθελοντές», ισχυρίζεται ο κ. Αντώνης, ο οποίος αναμφίβολα δεν σκέφτεται να εγκαταλείψει σύντομα την εθελοντική του δράση.

Επιμέλεια,

Μαρία Ιωαννίδου

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΡΕΙΑ

Picture3Το Ελληνικό Κέντρο Προαγωγής Κοινωνικής και Ψυχικής Υγείας «ΠΟΡΕΙΑ» Α.Μ.Κ.Ε, είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με κοινωφελείς σκοπούς και λειτουργεί από το 2002. Στεγάζεται στην οδό Ζαν Μωρέας 20, στο Χαλάνδρι και ως κτιριακή δομή, το οικοτροφείο και το προστατευόμενο ίδρυμα δεν θυμίζουν ίδρυμα, αλλά σπίτι με σκοπό οι τρόφιμοι να οικειοποιούνται τους χώρους, να κινούνται και να λειτουργούν σε αυτούς όπως ο κάθε φυσιολογικός άνθρωπος στο σπίτι του. Picture2Το οικοτροφείο φιλοξενεί 15 ψυχικά ασθενείς με νοητική στέρηση και πάσχοντες με δευτερογενή ψυχιατρικά προβλήματα. Πρόκειται για στέγη μακράς παραμονής και υψηλής προστασίας με παρουσία προσωπικού κατά τη διάρκεια όλου του 24ώρου. Στόχος του κέντρου είναι η αποκατάσταση των τροφίμων αλλά και η ανάπτυξη της λειτουργικότητάς τους. Picture1Αυτό γίνεται εφικτό με την συμμετοχή τους σε ολόκληρο το γίγνεσθαι της καθημερινότητας, από τη φροντίδα του εαυτού τους ως το πρόγραμμα των θεραπευτικών ομάδων με την υποστήριξη ψυχολόγων, εργοθεραπευτών και εθελοντών. Χαρακτηριστικές είναι οι ομάδες χειροτεχνίας, συζήτησης, μαγειρικής, έκφρασης και ζωγραφικής, όπου οι ψυχολόγοι και οι εργοθεραπευτές βλέπουν τις δυνατότητες και τα ταλέντα των ασθενών. Picture7Από την άλλη σημαντικό έργο στην ομαλή λειτουργία του κέντρου επιτελούν οι εθελοντές, οι οποίοι απαιτείται να είναι πρόθυμοι για να μπουν στο δυναμικό της «Πορείας». Οι εθελοντές χρειάζονται χρόνο για να προσαρμοστούν καθώς πρέπει να γνωρίσουν πρώτα τους ένοικους για να τους προσεγγίσουν. Όταν αυτό επιτευχθεί τους βγάζουν βόλτα, τους συνοδεύουν σε κάποιες υπηρεσίες και συμμετέχουν στις δραστηριότητες των ομάδων χειροτεχνίας. Picture6Συνήθως, ένας εθελοντής βρίσκεται στο κέντρο δύο φορές την εβδομάδα και έχει τη δυνατότητα να απασχολείται όσο αυτός το επιθυμεί. Εν κατακλείδι, όσοι προσφέρουν εθελοντικό έργο στην «Πορεία» έχουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν δημιουργικά και ουσιαστικά τον ελεύθερό τους χρόνο, να αποκτήσουν καινούριες εμπειρίες, γνώσεις και κυρίως επαγγελματική εμπειρία στο χώρο της ψυχικής υγείας.

Άννα: απόφοιτη ψυχολογίας, εθελόντρια στο κέντρο ΠΟΡΕΙΑ
Άννα: απόφοιτη ψυχολογίας, εθελόντρια στο κέντρο ΠΟΡΕΙΑ
Κωνσταντίνα Σινάνη: ψυχολόγος στο κέντρο ΠΟΡΕΙΑ
Κωνσταντίνα Σινάνη: ψυχολόγος στο κέντρο ΠΟΡΕΙΑ

ΔΕΣΜΟΣ

Ο ΔΕΣΜΟΣ ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2012 ύστερα από τη διαπίστωση της ύπαρξης ενός κενού  ανάμεσα στην επικοινωνία και τη διασύνδεση των πλεονασμάτων της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και των αναγκών των οργανισμών κοινωνικής ωφέλειας. Σήμερα συνεργάζεται συνολικά με περίπου 200 μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς για την βελτίωση της δράσης τους. Οι ιδρυτές του οργανισμού συνειδητοποίησαν ότι υπήρχαν ιδιώτες που διέθεταν πλεονάσματα αγαθών και είχαν διάθεση να τα προσφέρουν για κοινωφελείς σκοπούς, αλλά δεν είχαν τις γνώσεις και την κατάλληλη επικοινωνία με τους υπεύθυνους ώστε να το υλοποιήσουν. Ο βασικός σκοπός του Δεσμού, επομένως, είναι η μέγιστη αξιοποίηση πάσης φύσεως πλεονάσματος σε αγαθά και υπηρεσίες – είτε από ιδιώτες, είτε από εταιρείες – και η προώθησή τους σε φορείς κοινωνικής ωφελείας για την κάλυψη των διαπιστωμένων αναγκών τους, οι οποίες καταγράφονται από το Δεσμό σε μηνιαία βάση. Picture1Απώτερος στόχος είναι ο Δεσμός να συνδράμει στη δημιουργία βιώσιμων δικτύων αλληλεγγύης και να εμπλέξει την ιδιωτική πρωτοβουλία στην ενίσχυση της κοινωνικής και ανθρωπιστικής υπευθυνότητας.

Αναφορικά με τη λειτουργία του οργανισμού, ο ΔΕΣΜΟΣ δραστηριοποιείται σε 4 διαφορετικούς πυλώνες δράσης. Συγκεκριμένα: 1. Εντοπίζει τα πλεονάσματα ή τις δωρεάν παροχές υπηρεσιών και συντονίζει την προσφορά τους στα κοινωφελή ιδρύματα, 2.  Καταγράφει τις τακτικές και έκτακτες ανάγκες των οργανισμών , 3. Δρα συμβουλευτικά προς εταιρείες και ιδιώτες προτείνοντας μεμονωμένες δράσεις ή προγράμματα, και 4. Προωθεί την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για κοινωνική αλληλεγγύη , την αξία της προσφοράς και την καταπολέμηση της σπατάλης.

Αυτή τη στιγμή είναι καταγεγραμμένοι στον οργανισμό συνολικά 450 εθελοντές, εκ των οποίων οι 50 είναι ενεργοί και απασχολούνται σε τακτική βάση.  Ο Δεσμός χρειάζεται άτομα με διάθεση να προσφέρουν και να συμβάλλουν στην βελτίωση της ζωής των συνανθρώπων τους. Picture2Οι εθελοντές συνήθως αναλαμβάνουν τη γραμματειακή υποστήριξη, την ενημέρωση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ή την οργάνωση και τη διανομή των αγαθών. Ο εθελοντής επιλέγει ο ίδιος τον χρόνο τον οποίο επιθυμεί να αφιερώσει στο ίδρυμα και τη χρονική συχνότητα. Μπορεί κάποιος να βοηθήσει είτε με την τακτική – καθημερινή παρουσία του στον Δεσμό , είτε με την έκτακτη (σε διοργανώσεις, συλλογικές δράσεις του Δεσμού κλπ.). Οι εθελοντές επιλέγουν να συνεισφέρουν στο συγκεκριμένο ίδρυμα διότι μέσα από τη συμμετοχή τους ενεργοποιούνται, εκπαιδεύονται και διευρύνουν τις γνώσεις τους. Ακόμη, ο Δεσμός προσφέρει μια ποικιλία δράσεων έτσι ώστε οι εθελοντές να συμμετέχουν ανάλογα με τις προσωπικές τους ευαισθησίες και τον ελεύθερο χρόνο τους. Σε αντίθεση με άλλα μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, η οικονομική κρίση όχι μόνο δεν επηρέασε τη λειτουργία του ΔΕΣΜΟΥ, αλλά λειτούργησε καταλυτικά για εκείνον. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε με προθυμία στην πρόσκληση για εθελοντική εργασία και ο αριθμός των εθελοντών αυξάνεται συνεχώς είτε διότι επιθυμούν να συνεισφέρουν στο σύνολο, είτε επειδή είναι άνεργοι και θέλουν να παραμείνουν ενεργοί.

Οι εθελοντές του οργανισμού δήλωσαν ότι ένας λόγος για τον οποίο ανταποκρίθηκαν θετικά στην πρόσκληση για εθελοντική εργασία ήταν το φιλικό περιβάλλον, το ευχάριστο κλίμα καθώς και η πολύ καλή οργάνωση του ιδρύματος. Η ανάγκη για προσφορά στον συνάνθρωπο και το κοινωνικό σύνολο ήταν το κίνητρο της συμμετοχής τους και τα συναισθηματικά – και όχι μόνο- οφέλη που αποκομίζουν είναι πάρα πολλά. Δηλώνουν μάλιστα ότι ο καθένας θα πρέπει κάποια στιγμή να ασχοληθεί με τον εθελοντισμό ,το συντομότερο δυνατόν , γιατί όπως λένε χαρακτηριστικά ‘’είναι όμορφο να προσφέρεις! ’’. 

 Επιμέλεια,

Ρομίνα – Χριστίνα Τζεμπατζιά

ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ

Picture2Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ στηρίζεται κατά κύριο λόγο στην προσφορά των εθελοντών του, οι οποίοι συμμετέχουν σε δραστηριότητες με βάση τα ενδιαφέροντα και το χρόνο τους. Oι εθελοντές προσφέρουν τη βοήθειά τους σε δράσεις ευαισθητοποίησης με παρουσιάσεις για τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ, την αρκούδα, το λύκο και γενικότερα για την άγρια ζωή και το φυσικό περιβάλλον ή σε εκπαιδευτικές δράσεις υλοποιώντας προγράμματα σε σχολεία όλης της επικράτειας. Οι «Αρθούροι», όπως ονομάζονται, είναι νέοι άνω των 18 ετών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς επίσης έφηβοι με τους γονείς τους. Αυτό που τους χαρακτηρίζει  είναι η αγάπη τους για το περιβάλλον και την άγρια ζωή και η προσπάθεια για τη διατήρησή τους. Έχουν όρεξη για δουλειά και για ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών. Επιπλέον, συμμετέχουν σε εργασίες πεδίου, όπως είναι η ραδιοπαρακολούθηση αρκούδας και λύκου, σε εργασίες γραφείου, σε φυτεύσεις, αναδασώσεις και καθαρισμούς.Τέλος, οι εθελοντές βοηθούν στις εργασίες των Καταφυγίων του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ στο νομό Φλώρινας. Εξαρχής αντιμετωπίζονται ως συνεργάτες και αναλαμβάνουν εξειδικευμένο ρόλο.

Τα εθελοντικά προγράμματα υλοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Οι εθελοντές που συμμετέχουν σε δράσεις στην πόλη ορίζουν τη συμμετοχή τους με βάση το πρόγραμμα τους. Το ευτυχές είναι ότι υπάρχουν εθελοντές που εγγράφονται και παραμένουν ενεργοί για χρόνια. Picture1Στα προγράμματα των Καταφυγίων ο εθελοντής έχει δυνατότητα διαμονής από 3 μέχρι και 7 ημέρες και έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει όσες φορές επιθυμεί κατά τη διάρκεια του έτους. Στην περίπτωση αυτή δεν περιλαμβάνονται οι εθελοντές που έρχονται στο πλαίσιο προγράμματος πρακτικής άσκησης ή EVS.

 Η διάθεση και η αφοσίωση των εθελοντών του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ αποτυπώνεται στα λεγόμενά τους: «Πήγα στο καταφύγιο στο Νυμφαίο της Φλώρινας περισσότερο από περιέργεια, για να δω τις αρκούδες και αυτό ήταν!  Love at first sight! Ερωτεύτηκα τους ανθρώπους, τα ζώα, την εθελοντική εργασία. Βρήκα ένα κομμάτι του εαυτού μου που δεν ήξερα ότι υπάρχει. Από τότε δεν σταμάτησε η ανταλλαγή εμπειριών, γνώσεων και συναισθημάτων με τα παιδιά στα σχολεία, τους εθελοντές και τα άτομα που  ενδιαφέρονται στις εκδηλώσεις». Μία ακόμη εθελόντρια δηλώνει: «Παρακινούμενη αρχικά από την αγωνία μου για τον κόσμο στον οποίο ζω με κέρδισε η φιλοσοφία και η συνέπεια του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ, με μάγεψε η φύση της Δυτικής Μακεδονίας και με ξανάφεραν πίσω οι άνθρωποι που βρήκα εδώ, οι οποίοι με μέτρο και με πάθος δίνουν καθημερινά τον καλύτερο εαυτό τους για όλους μας, δίποδους και τετράποδους».

Τα οφέλη που αποκομίζουν οι εθελοντές από την ενασχόληση αυτή είναι πολλαπλάσια του σημαντικού τους έργου. Μέσα από τη συμμετοχή τους αποκτούν ομαδικό πνεύμα, νέες δεξιότητες και εμπειρίες. Εξειδικεύονται στο αντικείμενο των σπουδών τους, ενώ γνωρίζουν νέους ανθρώπους με τους οποίους μοιράζονται κοινά ενδιαφέροντα και ανησυχίες.

 Picture3Γενικότερα, η ανταπόκριση του κόσμου στην πρόκληση του εθελοντικού έργου είναι έκδηλη, κυρίως για τις εργασίες των Καταφυγίων, τις περιστασιακές δράσεις  (καθαρισμούς, φυτεύσεις) και για τον τομέα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Μέσω των εθελοντικών δράσεων οι νέοι γίνονται ενεργά μέλη της κοινωνίας αλλά και αναπόσπαστο κομμάτι των λύσεων σε ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον. Η συνολική προσφορά του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ στην άγρια ζωή και το περιβάλλον είναι ο δείκτης που επιβεβαιώνει ότι η συμμετοχή και η προσφορά των εθελοντών έχει αντίκρισμα. Επιπλέον, υπάρχουν εθελοντές που μια και η κρίση δεν τους επιτρέπει να υποστηρίξουν οικονομικά τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ συμμετέχουν εθελοντικά στις δράσεις. Κάθε χρόνο στις δράσεις του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ συμμετέχουν περισσότεροι από 200 εθελοντές και ακόμη υπάρχει ανάγκη για περισσότερους. Η βοήθεια τους, η θετική τους διάθεση και η ειλικρινής υποστήριξη τους είναι πολύτιμη και η εθελοντική οργάνωση οφείλει πολλά σε αυτούς.

 Επιμέλεια,

Νίκος Γαργαλάκος

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ “ΆΛΜΑ ΖΩΗΣ” ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «’Αλμα Ζωής»  του Νομού Θεσσαλονίκης είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο που ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2008 από γυναίκες που βίωσαν προσωπικά τον καρκίνο του μαστού. Ένα μοναδικό στοιχείο του συγκεκριμένου οργανισμού είναι ότι οι εθελόντριες είναι γυναίκες που πάσχουν ή έπασχαν από τη νόσο.

Το Όραμα του Συλλόγου “Άλμα Ζωής” είναι κυρίως η ψυχολογική υποστήριξη της κάθε γυναίκας σε κάθε γωνιά της Ελλάδας που νοσεί από τον καρκίνο του μαστού και των μελών της οικογένειάς της και κυρίως η πρόληψη και η ενημέρωση για τη σημασία και τις μεθόδους έγκαιρης διάγνωσής του.

 Ο σύλλογος όμως εκτός από τις 22 εθελόντριες και τα μέλη που βοηθούν στο έπακρο, έχει μεγάλη ανάγκη και δέχεται μεγάλη στήριξη και από άλλον κόσμο που συμμετέχει σε όλες τις δράσεις του. GΑυτός ο κόσμος δεν αποτελεί τους εθελοντές, αποτελεί όμως την ομάδα δράσης, που θα βοηθήσει ο καθένας , σε όποιο βαθμό μπορεί για την υλοποίηση κάποιων στόχων. Άνθρωποι με όρεξη και διάθεση που θέλουν να περάσουν ένα μήνυμα και επιθυμούν να βάλουν και εκείνοι το λιθαράκι τους για να βοηθήσουν, είναι ευπρόσδεκτοι στο “Άλμα Ζωής”.

 Συνήθως  οι νέοι που πλαισιώνουν την ομάδα δράσης είναι χρήσιμοι για μερικούς μήνες να βοηθούν σε οποιαδήποτε δουλειά γραφείου χρειάζεται ο οργανισμός, για στήριξη στις εκδηλώσεις  που γίνονται και κυρίως για να μοιραστούν τη θετική τους ενέργεια. Φυσικά και για τον ίδιο τον εθελοντή είναι μια μεγάλη εμπειρία η συμμετοχή αυτή, αλλά και θετικό για το βιογραφικό του αλλά και για δική του προσωπική κάλυψη. Δεν είναι λίγοι εξάλλου αυτοί που έχουν προσωπικά κίνητρα για παλαιότερες εμπειρίες στο συγκεκριμένο θέμα.

 Η κρίση δεν πρέπει να μας κάνει να ξεχνάμε τους συνανθρώπους μας που μας έχουν πραγματικά ανάγκη και να μη βλέπουμε όλους αυτούς τους συλλόγους και τις δράσεις του ως μία λεπτή γραμμή που μπορούν να μας προσφέρουν δουλειά, αλλά ως ανθρώπους που χρειάζονται την υποστήριξη και τη βοήθειά μας. Εσύ τί θα κάνεις γι΄αυτό; Σήκω να βοηθήσεις  να αποκτήσουν κάποια πρόσωπα ξανά το χαμόγελο τους. Μπορείς.

                                    «Κάνε το Άλμα Ζωής..…Μείνε Δυνατός»

 

Make a wish

ffΌλα ξεκίνησαν το μακρινό, πια, 1980 στο Φοίνιξ των Η.Π.Α. Ο 7χρονος Chris είχε διαγνωστεί ότι έπασχε από λευχαιμία και το παιδικό του όνειρο έμοιαζε απίθανο να πάρει σάρκα και οστά.

 Ποιο ήταν το παιδικό του όνειρο; Να γίνει αστυνομικός. Τότε, οι συγγενείς, οι φίλοι αλλά και απλοί γείτονες αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν το όνειρο του πιτσιρικά. Έτσι και έγινε. Ο Chris για μία μέρα ορκίστηκε και έγινε επίτιμο μέλος της αστυνομίας και έζησε την πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής του.

 Η κίνηση αυτή, όπως ήταν αναμενόμενο, ενέπνευσε πολύ κόσμο και κίνησε το ενδιαφέρον όχι μόνο στις Η.Π.Α, αλλά και σε άλλα κράτη. Η ιστορία του Make-A-Wish στην Ελλάδα ξεκίνησε το 1996 με πρώτη ευχή του 10χρονου Ανδρέα, ο οποίος ήθελε να παίξει στον Ολυμπιακό, την αγαπημένη του ομάδα. Ο Ανδρέας μπόρεσε και αυτός να ζήσει το όνειρο του, καθώς έπαιξε σε μία προπόνηση της ομάδας κοντά στους ”ήρωες” του, ενώ στη συνέχεια κατάφερε να βγει νικητής και στη μάχη με την αρρώστια του. Τα λόγια του, λίγο μετά τη πραγματοποίηση της ευχής του: ”Αν ένα απίστευτο όνειρό σου έγινε πραγματικότητα, τότε και το όνειρο σου να γίνεις καλά, έρχεται πιο κοντά”.

 Στην Ελλάδα λοιπόν, η Make-A-Wish, αλλιώς Κάνε-Μια-Ευχή-Ελλάδος, είναι η σημαντικότερη μη κερδοσκοπική εταιρία με κύρια απασχόληση της τη πραγματοποίηση ευχών σοβαρά άρρωστων παιδιών. t<Η εταιρία έχει την έδρα της στη Γλυφάδα της Αττικής, αλλά και ένα μεγάλο δίκτυο εθελοντών σε όλη τη χώρα.

 Σε αυτούς στηρίζεται το έργο της οργάνωσης, καθώς εκείνοι προσφέρουν τον χρόνο τους με μοναδικό τους όφελος την εκπλήρωση των ευχών των παιδιών. Μάλιστα, οι ίδιοι οι εθελοντές δίνοντας μια κατάθεση ειλικρίνειας παραδέχονται ότι συμμετέχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, καθώς κάνει στους ίδιους καλό, καθώς όπως υποστηρίζουν, η εμπειρία εκπλήρωσης μιας ευχής ενός σοβαρά άρρωστου παιδιού είναι πηγή έμπνευσης και αισιοδοξίας για τους ίδιους. 

Ο Βενιαμίν εργάζεται εθελοντικά σε οικοτροφείο για παιδιά με ειδικές ανάγκες ως ψυχολόγος-ρεφλεξολόγος. “Από μικρός, όπου έβρισκα εθελοντική ομάδα… χωνόμουν” μας λέει χαρακτηριστικά, κάτι που αποδεικνύει περίτρανα η δεκαετής πλέον παρουσία του στο Κάνε Μια Ευχή. Γιατί όμως επέλεξε τον συγκεκριμένο οργανισμό για εθελοντική εργασία;
ki“Το χαμόγελο που παίρνεις από τα παιδιά είναι κάτι που δεν το βρίσκεις τόσο εύκολα σε άλλους εθελοντικούς οργανισμούς”, ήταν η απάντησή του και συμπληρώνει πως “αυτή η αμεσότητα είναι κάτι μοναδικό”. Όσον αφορά την προτροπή του προς υποψήφιους εθελοντές; “Κάντο για να νιώθεις εσύ καλύτερα, γιατί εσύ μετά σίγουρα θα νιώθεις καλύτερα”.

Μέσα από συζήτηση με την διευθύντρια του “Κάνε Μια Ευχή (Make A Wish)”, σε εκδήλωση στο Σύνταγμα, μαθαίνουμε ότι βασικός στόχος του ιδρύματος είναι “να πραγματοποιηθούν οι ευχές των παιδιών με απειλητικές ασθένειες”. Οποιοσδήποτε θέλει να προσφέρει εθελοντικά την εργασία του είναι ευπρόσδεκτος. Οι προϋποθέσεις ελάχιστες: “Θα πρέπει να είναι άνω των 18, να έχει λευκό ποινικό μητρώο και να θέλει πραγματικά να βοηθήσει. Αυτό είναι το βασικό”. Τι μπορεί όμως να κάνει ένας εθελοντής; “ Τους (εθελοντές) έχουμε χωρίσει σε κάποιες ομάδες, ανάλογα με τις ικανότητες του καθενός. wΓραφεία, είδη bazaar… Φυσικά η πιο βασική είναι η ομάδα ευχής,που επισκεπτόμαστε τα παιδιά και παίρνουμε την ευχή τους για να την εκπληρώσουμε”. Συμφωνώντας ουσιαστικά με τον Βενιαμίν, η υπεύθυνη για τους εθελοντές τονίζει ότι αυτό που κερδίζει κάποιος που συμμετέχει στο Κάνε Μια Ευχή (Make A Wish) είναι “η ψυχική ενδυνάμωση για τον ίδιο” ενώ στο ερώτημα αν η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει τον αριθμό τον εθελοντών, απαντά πως “έχουμε φτάσει τους 520 εθελοντές. Η κρίση δεν έχει επηρεάσει τους εθελοντές, έχει επηρεάσει τις δωρεές και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να μαζέψουμε χρήματα για να πραγματοποιήσουμε την ευχή ενός παιδιού…”

Η εταιρία πραγματοποιεί αρκετές εκδηλώσεις τον χρόνο με στόχο βέβαια την εύρεση πόρων για την εκπλήρωση ευχών των παιδιών. Ανάμεσα στις εκδηλώσεις, υπάρχει η μέρα Παγκόσμιας Ευχής, κατά τη διάρκεια της οποίας, ακόμα και φέτος με τις δεδομένες οικονομικές δυσκολίες, πραγματοποιήθηκαν οι ευχές τριών παιδιών. Άλλη σημαντική διοργάνωση είναι το Family Fan Day, ενώ το Κάνε-Μια-Ευχή-Ελλάδος συμμετέχει σε διάφορα Bazaar, αλλά και στον Κλασικό Μαραθώνιο της Αθήνας. 

Επιμέλεια,

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΝΙΟΥΔΑΚΗΣ, ΘΟΔΩΡΗΣ ΤΖΙΒΑΣ-ΠΕΤΡΟΒΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΥΤΣΟΧΡΗΣΤΟΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΟΥΛΑΚΗΣ, ΕΛΕΑΝΝΑ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΑΛΟΥΝΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΙΘΙΟΠΙΑΣ

Ο Σύλλογος Βοήθειας Παιδιών Αιθιοπίας Lalibela ξεκίνησε το 1996 από τρείς ανθρώπους που ταξίδεψαν στην Αιθιοπία και είδανε πόσο δύσκολη ήταν η κατάσταση εκεί. Έτσι αποφάσισαν να δημιουργήσουν μία οργάνωση ελληνική που να βοηθήσει με όποιο τρόπο τα χιλιάδες ορφανά παιδιά και όχι μόνο. Είναι ένα ελληνικό, μη κερδοσκοπικό σωματείο κοινωνικής αλληλεγγύης με σκοπό την έμπρακτη συμπαράσταση στα παιδιά της Αιθιοπίας με παροχή υλικής, ηθικής και μορφωτικής βοήθειας.li Σε συνεργασία με μη κυβερνητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην Αιθιοπία αναλαμβάνει προγράμματα αρωγής κυρίως προς ορφανά, άστεγα και απροστάτευτα παιδιά αλλά και σε παιδιά από άπορες και ενδεείς οικογένειες, που δεν έχουν καμία άλλη στήριξη και βοήθεια.Τα παιδιά που λαμβάνουν βοήθεια επιλέγονται από γραφεία κοινωνικής πρόνοιας που βρίσκονται σε κάθε πόλη της Αιθιοπίας. Γνωρίζοντάς τα με τα χρόνια και με δικαστική απόφαση που βεβαιώνει ότι τα συγκεκριμένα παιδιά χρειάζονται βοήθεια, μπαίνουν στα κέντρα παιδικής φροντίδας που έχει ο Σύλλογος Βοήθειας Παιδιών Αιθιοπίας.Τα παιδιά ξεκινάνε το σχολείο και όταν τελειώσουν την εκπαίδευση τους δίνουν εξετάσεις και πάρα πολλά από αυτά μπαίνουν στο πανεπιστήμιο. >unescoΑυτό το πρόγραμμα υποστηρίζεται από Έλληνες αναδόχους οι οποίοι βοηθούν το παιδάκι με 1 ευρώ την ημέρα, 365ευρώ τον χρόνο. Οι ανάδοχοι γονείς έχουν συνεχή επαφή με τα παιδία είτε μέσω των αποστολών του Συλλόγου είτε ταχυδρομικά. Στις αποστολές που γίνονται κάθε χρόνο και συνήθως έχουν διάρκεια 3 εβδομάδων/ 1 μήνα πάνε Έλληνες γιατροί, νοσηλευτές, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, εκπαιδευτικοί- όλοι εθελοντές- με δικά τους έξοδα για να επισκεφθούν τα παιδιά.Οι ειδικοί βλέπουν τα παιδιά, τα εξετάζουν, τους παίρνουν συνεντεύξεις, και τους μοιράζουν ρούχα και παιχνίδια από δωρεές. aithiopiaΌ Σύλλογος πραγματοποιεί επίσης έργα υποδομής, όπως γεωτρήσεις, τουαλέτες, λουτρά, βιβλιοθήκες, όλα από δωρεές μελών του Συλλόγου.libe<Οποιοσδήποτε θέλει μπορεί να γίνει εθελοντής και να ταξιδέψει με το Σύλλογο, αφού κάθε βοήθεια είναι ευπρόσδεκτη και σημαντική. Όλοι μπορούν να βάλουν το δικό τους λιθαράκι και να βοηθήσουν  αυτά τα παιδιά  που έχουν πραγματική ανάγκη. 

Επιμέλεια,Άντρια Μυλωνά