ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS

Παιδικά Χωριά SOS

Στόχος των Παιδικών Χωριών SOS είναι να δημιουργήσουν οικογένειες για παιδιά που βρίσκονται σε ανάγκη και να τα βοηθήσουν να διαμορφώσουν το δικό τους μέλλον. Επίσης συμμετέχουν στην ανάπτυξη των κοινοτήτων που ανήκουν και συνεισφέρουν καταλυτικά στην κοινωνική ανάπτυξη των πιο ευάλωτων παιδιών και νέων.

 

Τα Παιδικά Χωριά SOS  έχουν δημιουργήσει εγκαταστάσεις και προγράμματα πρόληψης που στοχεύουν στην ενίσχυση αδύναμων οικονομικά οικογενειών για την αποφυγή εγκατάλειψης των παιδιών. Με άλλα μέλη της κοινότητας προσπαθούν να παρέχουν εκπαίδευση και υγειονομική περίθαλψη ακόμα και βοήθεια σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

 

 

Η εθελοντική δράση στα Παιδικά Χωριά SOS είναι απαραίτητο στοιχείο για τη λειτουργία των διαφόρων προγραμμάτων. Αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι στα άμεσα καθαυτού επαγγελματικά και εκπαιδευτικά θέματα αλλά και στη διαμόρφωση της κοινωνικής ζωής των παιδιών εμπλέκονται μόνο σταθερά  πρόσωπα (π.χ Μητέρα SOS). Ο κάθε εθελοντής έρχεται να επιτελέσει παράπλευρες δραστηριότητες και να καλύψει αντίστοιχες ανάγκες.

Οι ενδιαφερόμενοι εθελοντές , υπό την εποπτεία των επαγγελματιών του χώρου, μπορούν να συμμετάσχουν στην παιδαγωγική υποστήριξη (π.χ ενισχυτική διδασκαλία, δημιουργική απασχόληση παιδιών), στην διοικητική (π.χ γραμματειακή υποστήριξη) καθώς και να στηρίξουν το συνολικό έργο κυρίως στον τομέα της υλικής ενίσχυσης μέσα από τις τοπικές ομάδες στήριξης σε διάφορες πόλεις όπου δραστηριοποιούνται προγράμματα.

Οι δράσεις των Παιδικών Χωριών SOS είναι πολλές και διαφορετικές και επεκτείνονται και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας πέρα από την Αττική. Οι εθελοντές μπορούν να βοηθήσουν είτε στο Παιδικό Χωριό SOS της Βάρης είτε στο Παιδικό Χωριό SOS του Πλαγιαρίου είτε σε αυτό της Θράκης. Επίσης μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε κάποιο τομέα στις Στέγες των Νέων, όπου παιδιά που έχουν μεγαλώσει στα Παιδικά Χωριά SOS και βρίσκονται πια στην εφηβεία προετοιμάζονται σταδιακά για να αντιμετωπίσουν τις απαιτήσεις και τις ανάγκες της ενήλικης ζωής, ως αυτόνομα και ανεξάρτητα άτομα. Επίσης, σε κάποιον Ξενώνα προστασίας και θεραπείας κακοποιημένων βρεφών και νηπίων ή σε κάποιο κέντρο στήριξης παιδιού και οικογένειας ή τέλος στα εργαστήρια έκφρασης και δημιουργικής απασχόλησης.

Η συμβολή των εθελοντών στην επίτευξη των στόχων των Παιδικών Χωριών SOS είναι εξαιρετικά σημαντική και η προσφορά τους ανεκτίμητη.

 Επιμέλεια,

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ,  ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΜΠΟΥΝΑΤΣΟΥ ΑΝΝΑ, ΣΙΔΕΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΤΣΙΠΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s