ΔΕΣΜΟΣ

Ο ΔΕΣΜΟΣ ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2012 ύστερα από τη διαπίστωση της ύπαρξης ενός κενού  ανάμεσα στην επικοινωνία και τη διασύνδεση των πλεονασμάτων της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και των αναγκών των οργανισμών κοινωνικής ωφέλειας. Σήμερα συνεργάζεται συνολικά με περίπου 200 μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς για την βελτίωση της δράσης τους. Οι ιδρυτές του οργανισμού συνειδητοποίησαν ότι υπήρχαν ιδιώτες που διέθεταν πλεονάσματα αγαθών και είχαν διάθεση να τα προσφέρουν για κοινωφελείς σκοπούς, αλλά δεν είχαν τις γνώσεις και την κατάλληλη επικοινωνία με τους υπεύθυνους ώστε να το υλοποιήσουν. Ο βασικός σκοπός του Δεσμού, επομένως, είναι η μέγιστη αξιοποίηση πάσης φύσεως πλεονάσματος σε αγαθά και υπηρεσίες – είτε από ιδιώτες, είτε από εταιρείες – και η προώθησή τους σε φορείς κοινωνικής ωφελείας για την κάλυψη των διαπιστωμένων αναγκών τους, οι οποίες καταγράφονται από το Δεσμό σε μηνιαία βάση. Picture1Απώτερος στόχος είναι ο Δεσμός να συνδράμει στη δημιουργία βιώσιμων δικτύων αλληλεγγύης και να εμπλέξει την ιδιωτική πρωτοβουλία στην ενίσχυση της κοινωνικής και ανθρωπιστικής υπευθυνότητας.

Αναφορικά με τη λειτουργία του οργανισμού, ο ΔΕΣΜΟΣ δραστηριοποιείται σε 4 διαφορετικούς πυλώνες δράσης. Συγκεκριμένα: 1. Εντοπίζει τα πλεονάσματα ή τις δωρεάν παροχές υπηρεσιών και συντονίζει την προσφορά τους στα κοινωφελή ιδρύματα, 2.  Καταγράφει τις τακτικές και έκτακτες ανάγκες των οργανισμών , 3. Δρα συμβουλευτικά προς εταιρείες και ιδιώτες προτείνοντας μεμονωμένες δράσεις ή προγράμματα, και 4. Προωθεί την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για κοινωνική αλληλεγγύη , την αξία της προσφοράς και την καταπολέμηση της σπατάλης.

Αυτή τη στιγμή είναι καταγεγραμμένοι στον οργανισμό συνολικά 450 εθελοντές, εκ των οποίων οι 50 είναι ενεργοί και απασχολούνται σε τακτική βάση.  Ο Δεσμός χρειάζεται άτομα με διάθεση να προσφέρουν και να συμβάλλουν στην βελτίωση της ζωής των συνανθρώπων τους. Picture2Οι εθελοντές συνήθως αναλαμβάνουν τη γραμματειακή υποστήριξη, την ενημέρωση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ή την οργάνωση και τη διανομή των αγαθών. Ο εθελοντής επιλέγει ο ίδιος τον χρόνο τον οποίο επιθυμεί να αφιερώσει στο ίδρυμα και τη χρονική συχνότητα. Μπορεί κάποιος να βοηθήσει είτε με την τακτική – καθημερινή παρουσία του στον Δεσμό , είτε με την έκτακτη (σε διοργανώσεις, συλλογικές δράσεις του Δεσμού κλπ.). Οι εθελοντές επιλέγουν να συνεισφέρουν στο συγκεκριμένο ίδρυμα διότι μέσα από τη συμμετοχή τους ενεργοποιούνται, εκπαιδεύονται και διευρύνουν τις γνώσεις τους. Ακόμη, ο Δεσμός προσφέρει μια ποικιλία δράσεων έτσι ώστε οι εθελοντές να συμμετέχουν ανάλογα με τις προσωπικές τους ευαισθησίες και τον ελεύθερο χρόνο τους. Σε αντίθεση με άλλα μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, η οικονομική κρίση όχι μόνο δεν επηρέασε τη λειτουργία του ΔΕΣΜΟΥ, αλλά λειτούργησε καταλυτικά για εκείνον. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε με προθυμία στην πρόσκληση για εθελοντική εργασία και ο αριθμός των εθελοντών αυξάνεται συνεχώς είτε διότι επιθυμούν να συνεισφέρουν στο σύνολο, είτε επειδή είναι άνεργοι και θέλουν να παραμείνουν ενεργοί.

Οι εθελοντές του οργανισμού δήλωσαν ότι ένας λόγος για τον οποίο ανταποκρίθηκαν θετικά στην πρόσκληση για εθελοντική εργασία ήταν το φιλικό περιβάλλον, το ευχάριστο κλίμα καθώς και η πολύ καλή οργάνωση του ιδρύματος. Η ανάγκη για προσφορά στον συνάνθρωπο και το κοινωνικό σύνολο ήταν το κίνητρο της συμμετοχής τους και τα συναισθηματικά – και όχι μόνο- οφέλη που αποκομίζουν είναι πάρα πολλά. Δηλώνουν μάλιστα ότι ο καθένας θα πρέπει κάποια στιγμή να ασχοληθεί με τον εθελοντισμό ,το συντομότερο δυνατόν , γιατί όπως λένε χαρακτηριστικά ‘’είναι όμορφο να προσφέρεις! ’’. 

 Επιμέλεια,

Ρομίνα – Χριστίνα Τζεμπατζιά

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s