ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΡΕΙΑ

Picture3Το Ελληνικό Κέντρο Προαγωγής Κοινωνικής και Ψυχικής Υγείας «ΠΟΡΕΙΑ» Α.Μ.Κ.Ε, είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με κοινωφελείς σκοπούς και λειτουργεί από το 2002. Στεγάζεται στην οδό Ζαν Μωρέας 20, στο Χαλάνδρι και ως κτιριακή δομή, το οικοτροφείο και το προστατευόμενο ίδρυμα δεν θυμίζουν ίδρυμα, αλλά σπίτι με σκοπό οι τρόφιμοι να οικειοποιούνται τους χώρους, να κινούνται και να λειτουργούν σε αυτούς όπως ο κάθε φυσιολογικός άνθρωπος στο σπίτι του. Picture2Το οικοτροφείο φιλοξενεί 15 ψυχικά ασθενείς με νοητική στέρηση και πάσχοντες με δευτερογενή ψυχιατρικά προβλήματα. Πρόκειται για στέγη μακράς παραμονής και υψηλής προστασίας με παρουσία προσωπικού κατά τη διάρκεια όλου του 24ώρου. Στόχος του κέντρου είναι η αποκατάσταση των τροφίμων αλλά και η ανάπτυξη της λειτουργικότητάς τους. Picture1Αυτό γίνεται εφικτό με την συμμετοχή τους σε ολόκληρο το γίγνεσθαι της καθημερινότητας, από τη φροντίδα του εαυτού τους ως το πρόγραμμα των θεραπευτικών ομάδων με την υποστήριξη ψυχολόγων, εργοθεραπευτών και εθελοντών. Χαρακτηριστικές είναι οι ομάδες χειροτεχνίας, συζήτησης, μαγειρικής, έκφρασης και ζωγραφικής, όπου οι ψυχολόγοι και οι εργοθεραπευτές βλέπουν τις δυνατότητες και τα ταλέντα των ασθενών. Picture7Από την άλλη σημαντικό έργο στην ομαλή λειτουργία του κέντρου επιτελούν οι εθελοντές, οι οποίοι απαιτείται να είναι πρόθυμοι για να μπουν στο δυναμικό της «Πορείας». Οι εθελοντές χρειάζονται χρόνο για να προσαρμοστούν καθώς πρέπει να γνωρίσουν πρώτα τους ένοικους για να τους προσεγγίσουν. Όταν αυτό επιτευχθεί τους βγάζουν βόλτα, τους συνοδεύουν σε κάποιες υπηρεσίες και συμμετέχουν στις δραστηριότητες των ομάδων χειροτεχνίας. Picture6Συνήθως, ένας εθελοντής βρίσκεται στο κέντρο δύο φορές την εβδομάδα και έχει τη δυνατότητα να απασχολείται όσο αυτός το επιθυμεί. Εν κατακλείδι, όσοι προσφέρουν εθελοντικό έργο στην «Πορεία» έχουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν δημιουργικά και ουσιαστικά τον ελεύθερό τους χρόνο, να αποκτήσουν καινούριες εμπειρίες, γνώσεις και κυρίως επαγγελματική εμπειρία στο χώρο της ψυχικής υγείας.

Άννα: απόφοιτη ψυχολογίας, εθελόντρια στο κέντρο ΠΟΡΕΙΑ
Άννα: απόφοιτη ψυχολογίας, εθελόντρια στο κέντρο ΠΟΡΕΙΑ
Κωνσταντίνα Σινάνη: ψυχολόγος στο κέντρο ΠΟΡΕΙΑ
Κωνσταντίνα Σινάνη: ψυχολόγος στο κέντρο ΠΟΡΕΙΑ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s