ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

Εθελοντική δράση- «το Εργαστήρι ( σύλλογος γονέων, κηδεμόνων και φίλων ατόμων με ειδικές ανάγκες)»

 «Το Εργαστήρι» ( σύλλογος γονέων, κηδεμόνων και φίλων ατόμων με ειδικές ανάγκες), ιδρύθηκε το 1978, με σκοπό να δώσει μια ευκαιρία ζωής στα άτομα αυτά, τα οποία δεν ήταν ακόμα έτοιμη να υποδεχτεί η κοινωνία», μας είπε ο κ. Αντώνης, ο οποίος μετρά εννιά μήνες εθελοντικής  προσφοράς στον οργανισμό. «Το Διοικητικό Συμβούλιο του οργανισμού αποτελείται αποκλειστικά από γονείς ατόμων με νοητική υστέρηση. Πρόκειται για μια ζεστή συντροφιά, που με την συμβολή πολλών εθελοντών καθώς και του ειδικά καταρτισμένου προσωπικού, παρέχει φροντίδα και υποστήριξη στα άτομα με νοητική υστέρηση καθώς και στις οικογένειές τους».«Άμεσος στόχος της οργάνωσης ήταν η ίδρυση στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης για τα άτομα με νοητική υστέρηση, τα οποία θα λαμβάνουν την απαραίτητη υποστήριξη σε όλη την διάρκεια της ζωής τους, όταν δυστυχώς εκλείψει η γονεΪκή φροντίδα» μας πληροφορεί ο κ. Αντώνης. εε«Το Εργαστήρι» λοιπόν, με την σημαντικότατη συνδρομή διαφόρων χορηγών, προχώρησε στην κατασκευή και λειτουργία τριών στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης, οι οποίες πληρούν όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές για την δημιουργία ενός κατάλληλου περιβάλλοντος για τους διαμένοντες. «Καθοριστικότατη για την στήριξη του έργου αυτού, είναι η συμβολή ενός σημαντικού αριθμού εθελοντών, οι οποίοι συμπαραστέκονται και φροντίζουν ανιδιοτελώς ανθρώπους με αναπηρίες» συμπληρώνει ο κ. Αντώνης, ο οποίος όντας εθελοντής, γνωρίζει πόσο σημαντική είναι η προσπάθεια που καταβάλλουν.

« Οι εθελοντές είναι αυτοί που δίνουν ζωή στο Εργαστήρι» μας λέει ο κ. Αντώνης, «χωρίς την σημαντικότατη βοήθειά τους, τα αποτελέσματα αναμφίβολα δεν θα ήταν τα ίδια. Η ανθρώπινη, ανιδιοτελής, συλλογική δράση, είναι αυτή που προσδίδει δύναμη στις πιο ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες».

Σύμφωνα με τον κ. Αντώνη, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει να πληρεί κάποιος για να γίνει εθελοντής «στο Εργαστήρι». Αρκεί να διαθέτει μεγάλο ψυχικό απόθεμα και αλτρουΪστική διάθεση για προσφορά σε ανθρώπους που πραγματικά το έχουν ανάγκη. ω«Εάν κάποιος διαθέτει αυτές τις πρώτες, αγνές, ψυχικές ύλες, τότε σίγουρα θα αναπτύξει μία εθελοντική δράση, η οποία θα συμβάλλει στην βελτίωση ολόκληρης της κοινωνίας» μας λέει.

 

«Στο Εργαστήρι» οι εθελοντές, ανάλογα με την εμπειρία και την εκπαίδευση τους, αναλαμβάνουν και τις ανάλογες θέσεις απασχόλησης. Οι θέσεις αυτές πολλές φορές διαφοροποιούνται ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες και τις απαιτήσεις των διάφορων συνθηκών. Η διάρκεια προσφοράς των εθελοντών ποικίλει, καθώς υπάρχουν εθελοντές που μετρούν τρία, τέσσερα ή και παραπάνω χρόνια προσφοράς στον οργανισμό, ενώ άλλοι μερικούς μόνο μήνες. Ο κ. Αντώνης τονίζει πως «δεν έχει ιδιαίτερη σημασία η χρονική περίοδος που ένας εθελοντής παραμένει στον οργανισμό, αλλά η ποιότητα της προσφοράς του».

«Οι εθελοντές που αφιερώνουν τον χρόνο τους αλλά κατά κύριο λόγο την καρδιά τους και ένα κομμάτι του εαυτού τους», υποστηρίζει ο κ. Αντώνης, «το κάνουν γιατί γνωρίζουν την ανάγκη των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων για φροντίδα και υποστήριξη.  Νιώθουμε την ανάγκη  να ευαισθητοποιήσουμε και την υπόλοιπη κοινωνία απέναντι στο ζήτημα των ατόμων με νοητική υστέρηση, η οποία πολλές φορές δυστυχώς, είναι πιο ανάπηρη από τα άτομα αυτά».

Σύμφωνα με τον κύριο Αντώνη, τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον των ανθρώπων για εθελοντική εργασία είναι αρκετά έντονο. δ

«Όλο και περισσότεροι άνθρωποι, ευτυχώς, αισθάνονται την ανάγκη να συμβάλλουν στη βελτίωση της κοινωνίας. Οι εθελοντές αναταποκρίνονται στο κάλεσμα για ανιδιοτελή προσφορά, βοηθώντας έτσι ανθρώπους με νοητική υστέρηση να σταθούν στα πόδια τους και να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία» μας είπε.

Τέλος, σύμφωνα με τον κύριο Αντώνη, τα οφέλη που αποκομούν οι εθελοντές από την εργασία στο «Εργαστήρι»  αλλά και από τον εθελοντισμό γενικότερα, δεν είναι σε καμία περίπτωση υλικά. Αντ’ αυτού, οι εθελοντές εισπράττουν ικανοποίηση, ψυχική γαλήνη, χαρά, ευτυχία και επιτυγχάνουν μια ευάρεστη ψυχική και πνευματική κατάσταση.

«Η συναναστροφή με ανθρώπους με νοητική υστέρηση, αποτελεί μια μοναδική εμπειρία  και επιφυλάσσει εκπλήξεις και μαθήματα ζωής για τους εθελοντές», ισχυρίζεται ο κ. Αντώνης, ο οποίος αναμφίβολα δεν σκέφτεται να εγκαταλείψει σύντομα την εθελοντική του δράση.

Επιμέλεια,

Μαρία Ιωαννίδου

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s