Επιχορήγηση του Volunteer4greece στο πλαίσιο του προγράμματος “Είμαστε όλοι πολίτες”

Έχουμε την χαρά να σας ανακοινώσουμε ότι, είμαστε ένας από τους οργανισμούς που εντάχθηκε στο πρόγραμμα “Είμαστε όλοι πολίτες” στην κατηγορία του Capacity Building. Η υποστήριξη είναι για την περίοδο Σεπτέμβριος 2015- Φεβρουάριος 2016 στα πλαίσια της οποίας θα ενταχθούν 2 νέα άτομα στην ομάδα μας για την επέκταση των υπαρχόντων δράσεων (ανάπτυξη συνεργασιών με ΜΚΟ, ανάπτυξη του site μας http://www.volunteer4greece.gr) θα υλοποιήσουμε 4 εκπαιδευτικά προγραμμάτα για στελέχη ΜΚΟ (2 Αθήνα και 2 Θεσσαλονίκη), και θα αναπτύξουμε 3 νέα εταιρικά εθελοντικά προγραμμάτα, στην βάση του skills volunteering.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως EEA Grants. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το  Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

LOGO_ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ

Αναζήτηση 2 νέων ατόμων στο πλαίσιο της επιχορήγησης από το πρόγραμμα “Είμαστε όλοι πολίτες”

Έχουμε την χαρά να σας ανακοινώσουμε ότι, είμαστε ένας από τους οργανισμούς που εντάχθηκε στο πρόγραμμα “Είμαστε όλοι πολίτες” στην κατηγορία του Capacity Building. Η υποστήριξη είναι για την περίοδο Σεπτέμβριος 2015- Φεβρουάριος 2016 στα πλαίσια της οποίας θα ενταχθούν 2 νέα άτομα στην ομάδα μας για την επέκταση των υπαρχόντων δράσεων (ανάπτυξη συνεργασιών με ΜΚΟ, ανάπτυξη του site μας http://www.volunteer4greece.gr) θα υλοποιήσουμε 4 εκπαιδευτικά προγραμμάτα για στελέχη ΜΚΟ (2 Αθήνα και 2 Θεσσαλονίκη), και θα αναπτύξουμε 3 νέα εταιρικά εθελοντικά προγραμμάτα, στην βάση του skills volunteering.

Στα πλαίσια αυτής της επιχορήγησης αναζητάμε δύο άτομα πλήρους απασχόλησης για την περίοδο Σεπτέμβριος 2015 – Φεβρουάριος 2016. Δείτε τις σχετικές αγγελίες και επικοινωνήστε μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που θα βρείτε σε αυτές.

Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας : http://goo.gl/FRQC3f
Υπεύθυνος/η Ανάπτυξης Εταιρικών Εθελοντικών Προγραμμάτωνhttp://goo.gl/MftQF0

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως EEA Grants. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το  Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

 

LOGO_ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ