Υποστηρικτικό υλικό για την επιλογή εθελοντών σε περιόδους κρίσης

Σε μια προσπάθεια ενεργούς υποστήριξης των ΜΚΟ και των ομάδων πολιτών, ιδιαίτερα των μικρότερων, που δραστηριοποιούνται στα αστικά κέντρα αλλά και στα νησιά που υποδέχονται μεγάλο προσφυγικό κύμα, το Volunteer4greece δημοσιεύει κάποιες βέλτιστες πρακτικές για τη διαχείριση εθελοντών σε περίοδο κρίσης.

Στόχος μας είναι να διευκολύνουμε το έργο τους στην υποδοχή και την κατανομή εργασιών των εθελοντών ώστε να γίνει πιο παραγωγική η διαχείρισή τους και να μπορέσουν να συνεισφέρουν τα μέγιστα στους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη.

Το υλικό που επισυνάπτεται έχει δημιουργηθεί από το University of Minnesota (Public Health Preparedness), 2008, (http://www.sph.umn.edu/) και έχει μεταφραστεί στα ελληνικά από την Ashoka Ελλάδος (http://greece.ashoka.org/) και την Ιφιγένεια Ιντζιπέογλου.

Πιο συγκεκριμένα θα βρείτε :

1)Δημιουργώντας έναν επιχειρησιακό οδηγό για τους εθελοντές.

2) Σημαντικές πληροφορίες για τους εθελοντές πριν την αποστολή.

3) Η ασφάλεια των εθελοντών.

4) Συνάντηση εθελοντών μετά την αποστολή.

 

Δημιουργώντας έναν επιχειρησιακό οδηγό για τους εθελοντές

Σημαντικές πληροφορίες για τους εθελοντές πριν την αποστολή

Η ασφάλεια των εθελοντών

Συνάντηση εθελοντών μετά την αποστολή

Το Volunteer4Greece βρίσκεται στη διάθεση των οργανώσεων για περισσότερες πληροφορίες αλλά και νέες προτάσεις για τρόπους με τους οποίους μπορεί να τις υποστηρίξει.

Παράλληλα, στις 29 Σεπτεμβρίου διοργανώνεται εκπαιδευτική ημερίδα στην Αθήνα με θέμα Διαχείριση εθελοντών-Βέλτιστες Πρακτικές, η ακριβής θεματολογία της οποίας θα ανακοινωθεί την Τετάρτη 16.09.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s