Η “Διαχείριση Εθελοντών” ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη!

Τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2016, το Volunteer4Greece διοργανώνει το πρώτο σεμινάριο του 2016 στη Θεσσαλονίκη, με θέμα “Διαχείριση Εθελοντών” και εισηγητή τον Γεράσιμο Κουβαρά, Country Director της Action Aid Ελλάς.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη Μη Κυβερνητικών/Κερδοσκοπικών Οργανισμών, με στόχο να μάθουμε τα κίνητρα και τις προσδοκίες ενός εθελοντή, πώς επιτυγχάνεται η ικανοποίησή του, αλλά και τους αποτελεσματικούς τρόπους προσέλκυσης, επιλογής, τοποθέτησης και διαχείρισης των εθελοντών. Στη φωτογραφία παρουσιάζεται αναλυτικά το πρόγραμμα.

Συμπληρώστε τη Φόρμα δήλωσης συμμετοχής και αποστείλετέ τη στη διεύθυνση valia@volunteer4greece.gr, Βάλια Σαββίδου ή στο info@volunteer4greece.gr. Οι θέσεις είναι περιορισμένες, για την αποτελεσματικότερη διεξαγωγή του σεμιναρίου. Σας περιμένουμε!

Πρόσκληση Σεμιναρίου Thessaloniki 8.2.2016

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως EEA Grants. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Σεμινάριο με θέμα τη “Διαχείριση Εθελοντών” στην Αθήνα

Την Τρίτη 26 Ιανουαρίου, το Volunteer4Greece διοργανώνει το πρώτο σεμινάριο του 2016, με θέμα “Διαχείριση Εθελοντών”, με εισηγητή τον Γεράσιμο Κουβαρά, Country Director της Action Aid Ελλάς.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη Μη Κυβερνητικών/Κερδοσκοπικών Οργανισμών, με στόχο να μάθουμε τα κίνητρα και τις προσδοκίες ενός εθελοντή, πώς επιτυγχάνεται η ικανοποίησή του, αλλά και τους αποτελεσματικούς τρόπους προσέλκυσης, επιλογής, τοποθέτησης και διαχείρισης των εθελοντών. Στη φωτογραφία παρουσιάζεται αναλυτικά το πρόγραμμα.

Συμπληρώστε τη Φόρμα δήλωσης συμμετοχής και αποστείλετέ τη στη διεύθυνση valia@volunteer4greece.gr κα Βάλια Σαββίδου ή στο info@volunteer4greece.gr. Οι θέσεις είναι περιορισμένες, για την αποτελεσματικότερη διεξαγωγή του σεμιναρίου. Σας περιμένουμε!

Πρόσκληση Σεμιναρίου 26 1 2016_Volunteer4Greece

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως EEA Grants. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Το 2015 σε Volunteer4Greece αριθμούς…

Το 2015 καταφέραμε να καταγράψουμε 5 σημαντικά νούμερα μέσω του
www.volunteer4greece.gr:

 170 συνεργαζόμενους ΜΚΟ
 801 εθελοντικές θέσεις
 16.832 αιτήσεις εθελοντών
 37.318 επισκέπτες
 26.496 νέους επισκέπτες

Όλα τα παραπάνω, μας κάνουν πολύ χαρούμενους για τη συμβολή μας και μας γεμίζουν αισιοδοξία για τη διεύρυνση του εθελοντικού κινήματος στην Ελλάδα!
Το 2016 ξεκινά με σχεδιασμό πολλών ενεργειών για τους φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών!

Volunteer_logo