Η “Διαχείριση Εθελοντών” ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη!

Τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2016, το Volunteer4Greece διοργανώνει το πρώτο σεμινάριο του 2016 στη Θεσσαλονίκη, με θέμα “Διαχείριση Εθελοντών” και εισηγητή τον Γεράσιμο Κουβαρά, Country Director της Action Aid Ελλάς.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη Μη Κυβερνητικών/Κερδοσκοπικών Οργανισμών, με στόχο να μάθουμε τα κίνητρα και τις προσδοκίες ενός εθελοντή, πώς επιτυγχάνεται η ικανοποίησή του, αλλά και τους αποτελεσματικούς τρόπους προσέλκυσης, επιλογής, τοποθέτησης και διαχείρισης των εθελοντών. Στη φωτογραφία παρουσιάζεται αναλυτικά το πρόγραμμα.

Συμπληρώστε τη Φόρμα δήλωσης συμμετοχής και αποστείλετέ τη στη διεύθυνση valia@volunteer4greece.gr, Βάλια Σαββίδου ή στο info@volunteer4greece.gr. Οι θέσεις είναι περιορισμένες, για την αποτελεσματικότερη διεξαγωγή του σεμιναρίου. Σας περιμένουμε!

Πρόσκληση Σεμιναρίου Thessaloniki 8.2.2016

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως EEA Grants. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s